Comitè Organitzador

Il·lm. Sr. Marc Buch i Rigola 

Alcaldessa de CalellaSr. Fabio Valbonesi Prieto

Tècnic de Promoció Econòmica i FiresSra. Aida Rodés Tudela

Tècnica de Fires