Comitè Organitzador

Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig

Alcaldessa de CalellaSr. Fabio Valbonesi Prieto

Tècnic de Promoció Econòmica i FiresSra. Aida Rodés Tudela

Tècnica de Fires