Preus públics

La relació de preus públics per poder participar a la 39a Fira de Calella i l'Alt Maresme, que se celebrarà del 20 al 23 de setembre de 2019, es van aprovar per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calella, de data 5 de juny de 2008.

Sectors 

 

Artesania no alimentària  ..........................................................................................................................................175,00 € (IVA inclòs)

Artesania Alimentària Grup I .................................................................................................................................... 250,00 € (IVA inclòs)

Artesania Alimentària Grup II ....................................................................................................................................525,00 € (IVA inclòs)

Comercial .....................................................................................................................................................................926,00 € (IVA inclòs)

Entitats ........................................................................................................................................................................100,00 € (IVA inclòs)

Vitrines Comercial Vitrines centrals (1m x 2 m) ................................................................................................................... 264,00 € (IVA inclòs)

​Comercial Vitrines laterals (1m x 2 m) ...................................................................................................................  322,00 € (IVA inclòs)

 

Espais sense estand mínim de 50 m2
Taxa d'ocupació de l'espai públic preu mínim de facturació de 50 m2...............................................................4,46 € / m2 (IVA inclòs)

 

 
Entrada a la fira 
L'entrada és vàlida per a tots els dies de Fira.........................................................................................................3 € (IVA inclòs)