Preus públics

La relació de preus públics per poder participar a la 41a Fira de Calella i l'Alt Maresme, que se celebrarà del 23 al 26 de setembre de 2021, es van aprovar per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calella, de data 5 de juny de 2008.

Sectors

Artesania i Handmade ..............................................................................................................................................175,00€
Alimentació..................................................................................................................................................................525,00€
Comercial.....................................................................................................................................................................926,00€
Entitats i Associoacions: ............................................................................................................................................100,00€ ( dipòsit de retorn)

Els secotors Artesania - Handmade i Alimentació reben una subvenció directe de l'Ajuntament, sempre hi quan cumpleixin amb els requisits obligatoris descrits a les bases de participació.

 

 


Espai sense estand

Taxa d'ocupació de l'espai públic (Food Truck)........................................................................................................223,00€

 Entrada a la fira

L'entrada és vàlida per a tots els dies de la Fira.......................................................................................................3,00€

Gatuïta per jubilats, pensionistes i infants fins a 12 anys.